Anioły są wśród nas

Jak co roku, o tej porze odwiedzają nas różni Goście. Przynoszą uśmiech, życzenia i drobne prezenty. Dziękujemy! Dziękujemy za każdy gest. Za przybory szkolne i książki. Za zabawki i słodycze. Za zabawę i spotkania z Mikołajkami. Za radość chwili oraz za to, że o nas pamiętacie…………. Im da­jesz więcej, tym większym się sta­jesz. Ale pot­rzeb­ny jest ktoś, aby przyj­mo­wać. Bo­wiem da­wać …

Państwo Ziomkowscy z wizytą w „Przystani”

Państwo Ziomkowscy z wizytą w „Przystani”

Od kilku lat Fundacja Muszkieterów wspiera działalność Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” poprzez przekazywanie środków finansowych na naszą działalność. Na przełomie roku „Przystań” otrzymuje określoną kwotę pieniędzy, dzięki której organizujemy ciekawe formy aktywnego wypoczynku. W mijającym roku był to obóz narciarski w Kluszkowcach. W przyszłym roku planujemy wyprawy niespodzianki dla dzieci i ich opiekunów …

Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska

16 października 2015 roku do „Przystani” przybył ksiądz biskup Marek Szkudło. Podczas spotkania z wychowankami i pracownikami placówki miał On okazję zapoznać się z rozwiązaniami w zakresie pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim. Biskup opowiadając o swoich doświadczeniach życiowych motywował młodzież do wysiłku  i stawiania sobie celów, które będą umacniać w nich DOBRO. Żegnając się z …