II Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Warszawa 2014 r.

II Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Warszawa 2014 r.

DSC_0027

W dniu 16.06.2014 r. zespół działu rodzinnej pieczy zastępczej miał okazję uczestniczyć w inicjatywie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej czyli Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie miało miejsceWarszawie i odbywało się pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Dziecka. Atutem tego spotkania była możliwość udziału w ciekawych wykładach oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z pracą innych.

DSC_0036

W sesjach równoległych można było poszerzyć swoją wiedzę na temat aspektów przyjęcia i odejścia dzieckarodziny zastępczej, poznać ciekawe praktyki Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, czy zaznajomić się zdziałaniami podejmowanymi na rzecz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Podczaskażdego z wykładów był również czas na debatę co pozwoliło sformułować wnioski. Udział w kongresie stworzył okazję do wymiany wiedzy, dobrych praktyk i mamy nadzieję, że będzie stanowił inspiracjęcodziennej pracy.

DSC_0026