Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny RODO

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” z siedzibą w Pszczynie, ul. Wiśniowa 2A
  2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” jest Bernadeta Donder. Dane kontaktowe:
    adres e-mail: inspektor.danych@cwdir.pl