Ogłoszenia

1. W związku z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa

zasady-organizacji-spotkania-mediacyjnego

infomacje-ogolne-nieodplatna-pomoc-prawna dostępność

rozmieszczenie-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-powiecie-pszczynskim-2020 tabela lipiec

regulamin-zgloszen-wizyt

karta-info-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem – lipiec 2020

lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-lipiec 2020

2. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie USTAWY o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu:

(32) 449-23-78

 

WAŻNE !

W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Zarządzenie 23 2020

3. Informacja dla niepełnosprawnych 

Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” wykorzystywane są następujące środki komunikacji:1. poczta elektroniczna,

  1. kontakt telefoniczny,
  2. przesyłanie faksów,
  3. strona internetowa spełniająca podstawowe standardy dla osób niedowidzących. W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,osoba uprawniona (osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,poz. 721 i Nr 171, poz. 1016)) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiej usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa dla osoby uprawnionej jest bezpłatna