Pamięć o zmarłych i zapomnianych grobach

15 listopada pod opieką wychowawców najmłodsi podopieczni CWDiR  udali się na pobliski cmentarz, aby uczcić pamięć zmarłych. W ciszy, spokoju i zadumie zapalili znicze oraz złożyli kwiaty na opuszczonych grobach. Wychowankowie poznali tradycje i zwyczaje związane  z Dniem Wszystkich Świętych. Dzieci dowiedziały się również jak należy się zachować na cmentarzu, by nie zakłócać ciszy. Była to ważna dla nich lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Sporządziły: Marzena Wieczorek, Agata Trzasko

Wychowankowie na cmentarzu idą chodnikiem obok grobów. Dwie dziewczynki w masczkach stoją przed drewnianym krzyżem na cmentarzu.Czworo dzieci przechodzi pomiędzy nagrobkami.