Widoczni z daleka

Widoczni z daleka

w   Dnia 9 października 2014r. w Centrum „Przystań” odbyły się zajęcia w ramach realizacji programu „Widoczni z daleka”. Tematyka zajęć zawierała treści poruszające bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym. Dużym zaangażowaniem wykazali się wychowankowie podczas zaproponowanych konkursów z zastosowaniem środków dydaktycznych zasponsorowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.