Dom Dziecka na Paderewskiego 3

                 Historia PRZYSTANI sięga I połowy XIX w., gdyż już około 1810 r. istniał tu w budynku dominialnym
zakład dla sierot, będący fundacją księżnej Luizy von Anhalt-Coethen.Zarządzał tym zakłademojciec sierotPrebis. Pojego śmierci w 1825 r. zakład rozwiązano. W roku 1848 utworzył się rządowy komitet niesienia pomocy chorym igłodującym. Wtedy też z inicjatywy księżnej pszczyńskiej wznowiono działalność sierocińca w Starej Wsi.
historia7
                Pomimo kilkukrotnej zmiany własności, ta placówka opiekuńcza istnieje do dziś. W 1850 r. hrabina zu Stolbergustanowiła fundację, której celem byłaopieka nad dziećmi płci żeńskiej wyznania ewangelickiego, które zostanąwychowanie od wieku niemowlęcego do lat 17″ i przekazała ja na rzecz  „Rheinisch-Westphälischen Verein zur Bildungund Beschäftigung von evangelichen Diakonissen zu Kaiserwerth„.
historia6
            W 1906 r. sierocińcem zarządzałDiakonissenhaus FriedenshortMiechowitz O.S. Fundacja pozyskiwała funduszepubliczne, w postaci subwencji, z ofiar i dotacji prywatnych, własnego gospodarstwa. Od 1879 r. książę pszczyński płaciłrocznie na rzecz sierocińca 600 marek, w zamian mógł kierować tam 6 dzieci. O pochodzeniu sierot brak danych. Kosztyutrzymania 60 dzieci w okresie międzywojennym ponosili: osoby trzecie, zakład sam, magistrat, Urząd Wojewódzki Śląski.Zarząd dóbr księcia pszczyńskiego był dostawcą artykułów rolnych, budowlanych, węgla, siana, koni. Przy różnychokazjach zarząd wypłacał zapomogi pieniężne.
historia8
               Na temat działalności placówki w okresie okupacji brak danych. Po zakończeniu wojny diakonisy ewangelickiewyjechały do Niemiec. Obiekt został przydzielony SS Felicjankom i nosił nazwę Dom Dziecka „Caritas” w Starej Wsi.
Wspomnienia pierwszych wychowanek domu: „wojskowe samochody przywoziły nas przed Dom dziecka,musieliśmy się rozbierać, nasze ubrania od razu palono, a my przechodziliśmy kwarantannę, golenie głów, szorowaniecałego ciała, smarowanie środkami przeciw świerzbowi. Czas upływał nam na modlitwie, pracy i nauce. Nie było źle„.
historia3
             Od 1945 r. subwencję na jego utrzymanie przekazywał Caritas. Wszystkie dzieci przekazywało Kuratorium OSS..Przy Domu Dziecka zakonnice prowadziły również przedszkole dla dzieci mieszkających na terenie Starej Wsi i Pszczyny. W 1950 r. Dom Dziecka jako źródło dochodów podawał: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach WydziałOświaty, samorządy, rodzice, Caritas, gospodarstwa rolne, różne.
Z tego okresu zachowało się wiele zdjęć i zapisów w kronikach domu, prowadzonych początkowo przez siostry anastępnie przez wychowanków, głównie wieloletniego przewodniczącego samorząduEdka.
      Oto jak powojenne czasy wspominają siostry zakonne prowadzące placówkę:
   „Na Górnym Śląsku w powiecie pszczyńskim jest kilka Domów Dziecka. Tam dzieci, które nie mają domu rodzinnegoalbo warunków odpowiednich w rodzinie znajdują nową rodzinę, w której czują się doskonale, w której spedzają beztrosko,pogodnie, wesoło swój wiek dziecięcy, gdzie przygotowują się do życia.
    Może kto ciekawy posłuchać historii takiego jednego domu, który nosi nazwę: Dom Dziecka „Caritas” im. Św. RodzinyPszczyna-Stara Wieś.
    Budynek jego okazały 2 piętrowy stanął sobie w Pszczynie przy ulicy Starowiejskiej 15.Kiedy stanął? Bardzo dawno!Kilkadziesiąt lat temu. Dawniej mieszkały tu siostry Diakoniski Ewangelickie i prowadziłyKinderhaus„. W czasie działańwojennych opuściły „Kinderhaus” i razem z niemieckimi dziećmi wyjechały do Rzeszy. Dom został chwilowo zajęty przezwojska sowieckie, a w 1945r. I,IV przyjechały ze Lwowa Siostry Felicjanki i za zgodą Wojewody Ziętka osiadły wopuszczonymKinderhausie„.
    Najpierw go wysprzątały i przy pomocy Województwa, Starostwa i Zarządu Miejskiego jako-tako odremontowały. Caritas z Katowic dostarczył trochę mebli t.j. stołów, krzeseł, łóżek, szaf, ławek i kilkadziesiąt kołder watowanych. Okna domuoszklonelśniące zdawały się z daleka wyglądać nowych gości. Długo wyglądały, aż oto z początkiem VIII 1945 r. zjechałaz Katowic cała gromada roześmianych, wesołych dzieci, gdzie miały spędzić kolonie letnie.
    Po ich wyjeździe Kuratorium Katowickie przysłało kilkadziesiąt dzieci i od tego czasuKinderhauszrzucił ze siebieostatnie pozostałości proniemieckie a przybrał piękne polskie mianoPolski Dom Dziecka„, w którym około 70 dzieci już 8rok znajduje ciepło rodzinne, światło nauki i radość w której wzrastarozwija się, dojrzewa, przygotowuje się do celówwielkich jakie ma przed sobą człowiek i obywatel Ojczyzny.”
W 1962 r. w dokumentach Kuratorium Oświaty powyższy Dom jest wymieniany pośród innych domów dzieckaodebranychCaritasowi„. Personel zakonny po upaństwowieniu zmuszono do opuszczenia zakładu.
               Na przestrzeni lat dom rozrastał się, dobudowano kolejne piętro. Początkowo w domu zamieszkiwało około 40podopiecznych. Z biegiem lat liczba dzieci zwiększała się do 100.
historia11
Nazwa Państwowy Dom Dziecka fynkcjonowała do 1994 roku; z dniem 31 sierpnia 1994r Kuratorium Oświaty wKatowicach wydało Akt przekształcenia publicznych placówek opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych w woj.katowickim (KO – OR – O – 0213/67/94); wówczas Państwowy Dom Dziecka w Pszczynie został przekształcony w DomDziecka w Pszczynie. 1999r. Organem prowadzącym placówkę staje się Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
           Od 2000 roku placówki opiekuńczowychowawcze przechodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej podMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznejstając się jednostkami pomocy społecznej; nadzór pedagogiczny nad CWDiRsprawuje Wydział Polityki Społecznej przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
          Dom Dziecka funkcjonuje do 2006 rokukiedy to 1 marcadecyzją Rady Powiatu Pszczyńskiego  placówkaprzyjmuje nazwę: Centrum Wsparcia Dziecka i RodzinyPrzystańw Pszczynie.

historia12

    W roku 2011 w związku z sądownym odzyskaniem mienia– w tym budynku placówkiprzez ParafięEwangelicką, pojawiła się konieczność nowych rozwiązań lokalizacyjnych. W połączeniu ze zmieniającymisię przepisami ministerialnymi dotyczącymi opieki na dziećmi doprowadziło to do  powstania  koncepcjibudowy nowego kompleksu obiektów dla Centrum Wsparcia Dziecka i RodzinyPrzystań” w Pszczynie.

Przeprowadzka do nowych domków nastąpiła 28 lutego 2014r. Placówka istniejąca przez dziesięciolecia podnazwąKinderhaus„, „Wajzol„,”Państwowy Dom Dziecka„, CWDiRPrzystańbezpowrotnie opuściła budynekprzy ul. Paderewskiego 3 i z dniem 1 marca 2014r. rozpoczęła działalność przy ul. Wiśniowej 2A.

   Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, których losy życiowe związane były z tym domem doodwiedzin placówki, skorzystania z ostatniej możliwości przywołania wspomnień w historycznych murach,pomieszczeniach, ogrodzie.

    Służymy pomocą w organizacji odwiedzin indywidualnychgrupowych lub spotkania byłych wychowanków,pracowników w dogodnym terminie ,pod nr telefonu 32 449 35 10.