Wolontariusze

   Każdy kto chciałby poświęcić swój czas dzieciom z naszej placówki może zostać wolontariuszem. Niepotrzebne do tego szczególne kompetencje oprócz cierpliwości, umiejętności słuchania i ciepła, którym sięchcemy podzielić.

   Wolontariat to forma dobrowolnej, bezinteresownej pomocy ludziom będącym w potrzebie. Teoretycznie,wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Istnieje jednak jeden wyjątekplacówki opiekuńczo-wychowawcze. Aby zostać wolontariuszem w takiej placówce, należy być osobąpełnoletnią. Jeśli zatem pragniesz zostać wolontariuszem w Centrum Wsparcia Dziecka i RodzinyPrzystań” wPszczynie, musisz mieć ukończone 18 lat.

   Wolontariusz może zajmować się pomocą w odrabianiu lekcji, nauką języków obcych, organizacją zajęćdodatkowych, atrakcyjnym wypełnianiem czasu wolnego podopiecznych (np. poprzez zajęcia sportowe,czytelnicze, kulinarne, organizacje spotkań z ciekawymi ludźmi) pomocą w wykonywaniu prac domowych,kształtowaniem wartościowych postaw życiowych na zasadzie kontaktu indywidualnego.Zwykła rozmowa zdzieckiem może okazać się pomocna w rozwiązaniu jego problemu, może zachęcić do wyznaczenia sobieambitnego celu i motywować do jego osiągnięcia.

   Nasi podopieczni to dzieci i młodzież w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Często młodzi ludzie mającyproblemy z konkretnego przedmiotu szkolnego, młodzież przygotowująca się do egzaminów gimnazjalnych izawodowych. Czasem dzieci, które potrzebują wsparcia by wytrwać w pracy szkolnej, dzieci, które potrzebujązachęty do nauki i utwierdzenia ich, że drzemie w nich olbrzymi potencjał, którego jeszcze nie odkryły. Dzieci,które czekają, żeby ktoś w nie uwierzył.

 

Zapytaj siebie…

  • … czy lubisz przebywać z dziećmi?

  • … czy jesteś cierpliwy i wyrozumiały dla dziecięcych problemów?

  • … czy masz czas i energię, które możesz spożytkować na rzecz dzieci z domu dziecka?

  • … czy jesteś w stanie zaakceptować i podjąć współpracę z personelem domu dziecka?

  • … czy jesteś gotów pomagać dziecku, być może zaniedbanemu, choremu, niepełnosprawnemu umysłowo lub fizycznie, niedostosowanemu społecznie lub z problemami emocjonalnymi?

  • … czy potrafisz poradzić sobie z postawami roszczeniowymi wychowanków domu dziecka?

  • … czy jesteś gotowy uczciwie przedstawić dziecku sytuację, że będziesz mu pomagał tylko jakiś czas i nie będziesz z nim na zawsze?

  • czy poradzisz sobie z rozstaniem po roku czy po kilku latach?

Jeśli odpowiedziałeś pozytywnie na większość pytań – zapraszamy do nas!