Kontakt

Kontakt

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”
43-200 Pszczyna
ul. Wiśniowa 2A

Adres strony internetowej: www.cwdir.pl

Telefon: 032-449-35-10
Fax: 032-449-35-10 wew.20

Pedagog, Psycholog 32 449 35 13, 32 449 35 13
Pracownik socjalny 
32 449 35 12, Terapeuta 32 449 35 11

Dom nr 1  887- 202-768
Dom nr 2  887-202-766

Adresy e-mail:  biuro@cwdir.pl – dyrektor@cwdir.pl