Wsparcie, KRS

Każdy, komu nie jest obojętny los naszych podopiecznych może wesprzeć działalność placówki przekazując:

1) darowiznę rzeczową w siedzibie CWDiR Przystań w Pszczynie, ul Wiśniowa 2A

2) darowiznę pieniężną – na konto Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „OMNIBUS”

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
nr rachunku 42 8448 0004 00277196 2001 0001
z dopiskiem: dla wychowanków CWDiR Przystań i Ostoja

3) 1% podatku w zeznaniu rocznym na Stowarzyszenie OMNIBUS nr KRS 0000237488,
cel szczegółowy: dla wychowanków CWDiR Przystań